• Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

  Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

 • Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

  Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

 • Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

  Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

 • Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

   

   

 • Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional

  Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

Në bashkëpunim me Agjencionin për arsim dhe aftësim professional dhe arsimin e të rriturve në Kosovë (AAAPARr) ka filluar implementimi i projekti për zhvillimin e dy standardeve të reja profesionale përnivelin –V- të kualifikimeve(Instalues i...

Lexo më shumë

DVV International në bashkëpunim me Forumin kosovar të aftësive të kufizuara(KDF- Kosovo Dissability Forum) kanë filluar implementimi i projektit-Ngritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes trajnimeve për shkathtësi të buta (...

Lexo më shumë

DVV International, në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin kombëtar të kualifikimeve (AKK) në Kosovë , kanë organizuar punëtorin e parë e cila ka të bëj me rishikimin dhe plotësimin e kornizes kombëtare të kualifikimeve (KKK) në Republiken e...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo