Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Lajmet

DVV International është Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Deutscher VolkshochschulVerband eV (DVV), Shoqata Gjermane e Arsimit për të Rritur. DVV përfaqëson interesat e rreth

900 qendrave të arsimit për të rritur (Volkshochschulen) dhe…

Lexo më shumë

DVV International në Kosovë vazhdon t'i kushtoj rëndësi reformave në arsimin dhe aftësimin profesional duke i zhvilluar politikat arsimore dhe duke i ndërlidhur ato me tregun e punës dhe me kualifikimet e validuara në Kornizën Kombëtare të…

Lexo më shumë

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në menaxhimin e krizës së krijuar nga COVID -19, duke ofruar…

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

Resurset

Resources

Armenia

Bosnia dhe Herzegovina

Gjeorgjia

Kosova

Zyra Qendrore 

VHS DVV International LogoBMZ Logo