Lajmet

Qellimi I këtij projekti të DVV International dhe organizatës “Gratë në Biznes” është mbështetja e grave në biznes për të zbutur krizën nga COVID-19,për të thelluar riformimin e modeleve të biznesit të tyre,në drejtim të planifikimit…

Lexo më shumë

Në datat 13 dhe 14 Tetor 2020, Dvv International në bashkëpunim me" Autoritetin Kombëtar i Kualifikimeve " i Kosovës ,kanë organizuar një puntori dy ditore.Ky Seminar ka për qëllim mundësimin dhe zhvillimin e politikave të mëtutjeshme për Njohjen e…

Lexo më shumë

Dvv International në Kosovë ka publikuar 5,module për Arsimin e të rriturve në Kosovë.Curriculum Globale është një kurrikul bërthamë ndër-kulturore për trajnimin e arsimtarëve për të rritur në mbarë botën.Këta doracak janë punuar për përdorim praktik…

Lexo më shumë

DVV International në Kosovë vazhdon t'i kushtoj rëndësi reformave në arsimin dhe aftësimin profesional duke i zhvilluar politikat arsimore dhe duke i ndërlidhur ato me tregun e punës dhe me kualifikimet e validuara në Kornizën Kombëtare të…

Lexo më shumë

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në menaxhimin e krizës së krijuar nga COVID -19, duke ofruar…

Lexo më shumë
[Translate to Albanian:]

Situata aktuale e krijuar ne Kosovë nga COVID-19, që nga data 13 Mars 2020, ka rezultuar me mbylljen e përkohshme të shkollave të mesme profesionale dhe Qendrave të Kompetencës (QK), me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik në Kosovë, dhe…

Lexo më shumë

Shoqëritë anembanë globit janë goditur rëndë nga virusi Korona (COVID-19). Njerëzit po ndikohen në jetën e tyre të përditshme dhe po brengosen për pasojat ndaj shëndetit, punës dhe mirëqenies së tyre. Në pothuajse të gjitha shtetet e botës,…

Lexo më shumë

DVV International në Kosovë , është e angazhuar në mbështetjen dhe ngritjen e kapaciteteve të mëtutjeshme të tetë Qendrave të Aftësimit Profesional në Kosovë (APRK-MPMS).

Këto qendra trajnuese ofrojnë kurse modulare 3-6 mujore pa pagesë ,për…

Lexo më shumë
VHS DVV International LogoBMZ Logo