Konferenca e katërt rajonale – Ndërtimi i urave në arsimin e të rriturve - Biograd na moru, Kroaci

Me daten 18-20 Prill, 2018 në Biograd na moru - Kroaci , është mbajtur Konferenca ndërkombëtare "Ndërtimi i urave në arsimin e të rriturve". Në këtë konferencë nga Republika e Kosoves kanë marrë pjesë gjashtë pesona , përfaqësues nga Minsitria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë , Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale , Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve , Agjencioni për Arsim Profesional dhe arsimin e të rriturve , dhe nga DVV International zyra në Kosovë

Me daten 18-20 Prill, 2018 në  Biograd na moru - Kroaci , është mbajtur Konferenca ndërkombëtare "Ndërtimi i urave në arsimin e të rriturve". Në këtë konferencë nga Republika e Kosoves kanë marrë pjesë gjashtë pesona , përfaqësues nga Minsitria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë , Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale , Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve , Agjencioni për Arsim Profesional dhe arsimin e të rriturve , dhe nga DVV International zyra në Kosovë. Kjo Konferencë është një ngjarje vjetore që është e përkushtuar për përmirësimin e arsimit të të rriturve në vendet e Evropës Juglindore. Konferenca mbahet çdo vit me qëllim të grumbullimit të profesionistëve të arsimit të të rriturve nga rajoni për të diskutuar zhvillimet në vazhdim dhe hapat e kërkuar për përmirësimin e politikave në përputhje me kornizat e arsimit të të rriturve të Bashkimit Evropian.

Konferenca ndërkombëtare në Biograd na moru ofroi informacione  për statusin aktual të arsimit të të rriturve, i cili u prezentua nga  përfaqësues të ndryshëm  nga vendet e rajonit  siq janë ;  Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi,  Serbia dhe Sllovenia.

Gjatë kësajë Konference ndërkombëtare kishte dy prezentime nga Kosova ; z. Ramadan Alija – Drejtor i zyres DVV International në Kosovë prezentoi për zhvillimet e fundit dhe gjendjen aktuale të arsimit për të rritur në Kosovë ,  ndësa zj Radica Berishaj – Udhëheqëse e sektorit për mësimin gjatë gjithë jetës nga Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë prezentoi temën - Niveli 5 i kualifikimeve në kontekst të të  mësuarit gjatë gjithë jetës.

VHS DVV International LogoBMZ Logo