Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը փնտրում է փորձագետի

Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակը փնտրում է փորձագետ(ներ)ի՝ հեևյալ խորհրդատվական առաջադրանքի իրականացման համար․ «Մեծահասակների կրթությունը Հայաստանում․ առկա իրավիճակն ու զարգացման հնարավորությունները»։ 
Պահանջներն ու պայմանները կարող եք գտնել  այստեղ (անգլերեն)։

VHS DVV International LogoBMZ Logo