Radionica  sastavljanje Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja

Obuka "Aktivni građani i ljudska prava"

Obučavanje slepih osoba za korišćenje računara preko Brajevog pisma

Profesionalni kursevi za pekare u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

Profesionalni kursevi za krojače, u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

Profesionalni kursevi za krojače, u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

Novosti

Društva širom sveta teško su pogođena korona virusom (COVID-19). Virus utiče na svakodnevni život ljudi i čini ih zabrinutim u vezi s posledicama po njihovo zdravlje, poslove i blagostanje. U skoro svim zemljama sveta, organizatori obrazovanja mladih...

Više

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj...

Više

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE” koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

Više

DVV International Kavkaz i Jugoistočna Evropa

VHS DVV International LogoBMZ Logo