• Radionica - sastavljanje Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja

  Radionica  sastavljanje Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja

 • Obuka "Aktivni građani i ljudska prava"

  Obuka "Aktivni građani i ljudska prava"

 • Obučavanje slepih osoba za korišćenje računara preko Brajevog pisma
  Obučavanje slepih osoba za korišćenje računara preko Brajevog pisma

  Obučavanje slepih osoba za korišćenje računara preko Brajevog pisma

 • Profesionalni kursevi za pekare u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

 • Profesionalni kursevi za krojače, u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

  Profesionalni kursevi za krojače, u sklopu Regionalnih centara za profesionalno obučavanje

Novosti

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj...

Više

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE” koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

Više

DVV International na Kosovu ostvaruje tesnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), odnosno sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) koja deluje kao nezavisan organ u sklopu MRSZ-a i upravlja brojem od 8 centara za...

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo