Novosti

DVV International na Kosovu podržava Agenciju za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu (ASUOO), u izradi strukovnih standarda i programa za obrazovanje odraslih za 5. nivo kvalifikacija, koji se podnose na akreditaciju Nacionalnoj...

Više

DVV International je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo sproveo obuku pod nazivom ,,Osnovne kvalifikacije nastavnika za obrazovanje odraslih“ na osnovu ,,Curriculum GlobALE” koja je organizovana od 05-21. septembra 2018.

Više

DVV International na Kosovu ostvaruje tesnu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite (MRSZ), odnosno sa Agencijom za zapošljavanje u Republici Kosovo (AZRK) koja deluje kao nezavisan organ u sklopu MRSZ-a i upravlja brojem od 8 centara za...

Više

U saradnji sa NVO-om-KEC (Kosovo Education Center) od 22-25. maja 2018. godine u Hotelu ,,Solid” u Suvoj Reci je održana Letnja akademija za 30 učesnika iz različitih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Otvoreni

Više

U Biogradu na moru – Hrvatska se od 18 – 20 aprila 2018. godine održala međunarodna konferencija na temu „Izgradnja mostova u obrazovanju odraslih“. Konferenciji je prisustvovalo šest osoba iz Republike Kosovo, predstavnici Ministarstva obrazovanja,...

Više

11. maja 2018. godine, u saradnji sa Agencijom za obrazovanje i stručno obučavanje odraslih (AOSOO), održana je prva radionica sa direktorima i koordinatorima srednjih stručnih škola i centrima kompetencija, kako bi se informisali o istraživanju koje...

Više

Integracija slepih osoba u javni život i obučavanje istih za nezavisan život predstavljaju jedan od najvećih izazova u Republici Kosovo, kao i glavni cilj Udruženja slepih Kosova.

Više

27. – 28. aprila 2018. godine, u saradnji sa Nacionalnim organom za kvalifikacije na Kosovu, je organizovana dvodnevna radionica, koja je imala za cilj sastavljanje prvog nacrta Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja. Ovoj...

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo