Novosti

27. – 28. aprila 2018. godine, u saradnji sa Nacionalnim organom za kvalifikacije na Kosovu, je organizovana dvodnevna radionica, koja je imala za cilj sastavljanje prvog nacrta Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja. Ovoj…

Više

U Republici Kosovo postoji 8 regionalnih centara za stručno obučavanje koji pružaju besplatne modularne kurseve od 3-6 meseci, za različite profesije. Ovi Centri za obučavanje su namenjeni registrovanim nezaposlenim licima, shodno potrebama tržišta…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo