Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Lajmet

DVV International - zyra në Kosovë ka ofruar në vazhdimësi mbështetjen e saj , profesionale dhe teknike , gjatë procesit të hartimit të PSAK-2022-2026 , respektivisht gjatë hartimit të komponentes së ARr – dhe Objektivit -5 , i cili ka të bëj me…

Lexo më shumë

Me datën 04. Mars 2022 u nënshkrua Memorandumi i Bashkepunimit (MB) ne mes të DVV International në Kosovë dhe Fakultetit të Edukimit në Prishtinë (UP) , për lansimin e kurrikulit modular ndërkombëtarë të trajnimeve për edukatorët e të rriturve …

Lexo më shumë
[Translate to Albanian:]

Në bashkëpunim me OJQ –KEC ( Qendra e Kosovës për Edukim ) gjatë muajit Dhjetor 2021, është zhvilluar trajnimi  tre-ditor  me tematikën “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve ka qenë: Ngritja e…

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

Resurset

Resources

Armenia

Bosnia dhe Herzegovina

Gjeorgjia

Kosova

Zyra Qendrore 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.