Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Lajmet

Me datë 15.09.2023, me ftesë të përbashkët në MASHT, u mbajt takimi I përfaqesuesve organizatave anëtare të rrjetit ALE NK në Kosovë.

Në takim morën pjesë 8 persona, themelues e përfaqesues te organizatave anëtare te rrjetit, me c’rast hapja e…

Lexo më shumë

Në bashkëpunim me Agjencionin për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr) në Kosovë, me datën 11 dhe 12 Shtator, 2023 u mbajt punëtoria - Rishikimi i programeve afatshkurtëra – modulare me qasje holistike për ARr. Kjo…

Lexo më shumë

Me datën 02.08.2023, u nënshkrua marrëveshja e mirëkuptimit (MM) në mes të DVV International dhe OJQ - THY nga Prizreni. Qëllimi i kësaj marrëveshje është lansimi i një qendre të re për arsimin e të rriturve në komunen e Prizrenit, e cila do të hapet…

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

Resurset

Resources

Armenia

Bosnia dhe Herzegovina

Gjeorgjia

Kosova

Zyra Qendrore 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.