Lajmet

Me date 27 Maj 2022,eshte nenshkruar marreveshja e bashkepunimit ne mes te DVV International dhe KEC (Kosova Education Center),per ta mbeshtetur KEC (si anetare e vetme nga Kosova e EAEA -Asociacioni Evropian per Arsimin e te Rriturve),mbeshtetja do…

Lexo më shumë

Në dy komunat e përzgjedhura (Prizren dhe Pejë) ka filluar procesi parapregaditor për hapjen e dy qendrave të reja te arsimit per te rritur (ARr) bazuar në modelin e shkollave popullore gjermane (VHS). Për tu njoftuar për së afermi me situaten në…

Lexo më shumë

DVV International - zyra në Kosovë ka ofruar në vazhdimësi mbështetjen e saj, profesionale dhe teknike, gjatë procesit të hartimit të PSAK-2022-2026, respektivisht gjatë hartimit të komponentes së ARr – dhe Objektivit -5, i cili ka të bëj me…

Lexo më shumë

Me datën 04. Mars 2022 u nënshkrua Memorandumi i Bashkepunimit (MB) ne mes të DVV International në Kosovë dhe Fakultetit të Edukimit në Prishtinë (UP) , për lansimin e kurrikulit modular ndërkombëtarë të trajnimeve për edukatorët e të rriturve …

Lexo më shumë

Në bashkëpunim me OJQ –KEC (Qendra e Kosovës për Edukim) gjatë muajit Dhjetor 2021, është zhvilluar trajnimi  tre-ditor me tematikën “Edukimi për qytetari aktive dhe të drejtat e njeriut”. Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve ka qenë: Ngritja e…

Lexo më shumë

Projekti ka filluar të realizohet nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve (AKK), me mbështetje teknike dhe profesionale të DVV International në Kosovë. Përmes aktiviteteve të organizuara DVV International dhe AKK synojnë zhvillimin e kapaciteteve të…

Lexo më shumë

Pas përkrahjes të suksesshme dhe lobimit afatgjatë nga DVV International, OJQ – KEC (Qendra për Arsim e Kosoves) është organizata e par lokale nga Kosova, e cila është anëtarësuar ( si anëtare e rregullt ) në Shoqatën Evropiane për Edukimin e të…

Lexo më shumë

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe DVV International në Kosovë (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) nënshkruan Memorandumin e ri të Bashkepunimit ( 2022-2024) me qëllim të…

Lexo më shumë
Kosova
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.