კორპორატიული დიზაინი

DVV International-ის ლოგო ხელმისაწვდომია სხვადასვა ვერსიებსა და ფორმატებში. DVV International-ის ლოგოს სტანდარტული ვერსია არის ფერადი, პოზიტივი და ვერტიკალური. აგრეთვე, ლოგოებზე გამოყენებული სიმბოლოები არის მუქი ლურჯი, თეთრ ფონზე და მოთავსებულია ქოლგა ორგანიზაციის ბრენდის ქვეშ.

მუქი ფერის ფონის შემთხვევაში, აირჩიეთ ნეგატივი ვერსიები. შავ-თეთრი ლოგოსათვის, კი გამოიყენეთ ნაცრისფერი დონის ვერსია. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება გამოიყენოთ ლოგო ჰორიზონტალური წარწერით, მაგალითად სარეკლამო მასალების ბეჭდვისას.

ლოგოს გამოყენების მიზნიდან გამომდინარე, შესაძლებელია აირჩიოთ ლოგოს სხვადასხვა ფორმატი.  ძირითადად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საშუალო ფორმატის ლოგო ან თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე შეარჩიოთ შესაბამისი ლოგო აქ.

DVV International კავკასიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში
VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.