Novosti

Radionica - Izrada Akcionog plana za ostvarivanje cilja - 5 – OO na Kosovu, prema SPOK 2022-2026

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na…

Više

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između DVV International i Pedagoškog fakulteta u Prištini

4. marta 2022. potpisan je Memorandum o saradnji (MS) između DVV International na Kosovu i Pedagoškog fakulteta u Prištini (UP), za pokretanje modularnog međunarodnog kurikuluma obuke za podučavaoce odraslih, „Curriculum globALE“. Ovaj kurikulum je…

Više

Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava

[Translate to Serbian:]

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“.

Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima…

Više

DVV International Kavkaz i Jugoistočna Evropa

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.