Novosti

Prezentacija finalnog izveštaja koji je rezultat istraživanja sprovedenog od strane DVV International na Kosovu u saradnju sa Nacionalnim autoritetom za kvalifikacije (NUK)

U sklopu projekta „Podrška NVO-ima za obrazovanje odraslih na Kosovu kroz njihovu akreditaciju za sprovođenje komponente za Prethodno priznavanje obrazovanja (PPO) na Kosovu“, 22. novembra 2022. godine održan je promotivni seminar na kojem su…

Više

Prezentacija izveštaja koji je rezultat istraživanja koji je realizovao DVV International na Kosovu, u saradnji sa Agencijom za profesionalno obrazovanje, osposobljavanje i obrazovanje za odrasle (APOOOO) na Kosovu

U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa obrazovanja odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara za kompetencije (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 09. novembra 2022. godine predstavljeni su…

Više

Nova mreža OO-a na Kosovu

U hotelu - "Sky2Hotel" u Tirana, 27. i 28. oktobra, održana je dvodnevna radionica na kojoj su učestvovali predstavnici ministarstava, centara za obuku, centara kompetencija, nevladinih organizacija, koledža i drugih provajdera OO-a na Kosovu.

Više

DVV International Kavkaz i Jugoistočna Evropa

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.