Korporativni dizajn

Znak DVV International-a može se preuzeti u različitim verzijama i formatima datoteka. Standardna verzija znaka DVV International-a je obojena, pozitivna i vertikalna verzija. To jest, karakteri DVV International-a su tamno plave boje na beloj pozadini i nalaze se ispod brenda u vidu kišobrana.

 Za tamne pozadine izaberite verziju u negativu. Za upotrebu u crnoj i beloj boji izaberite sivu verziju. Samo u izuzetnim slučajevima znak se može koristiti sa horizontalnim natpisom, na primer, kod štampe oglasnog materijala. 

U zavisnosti od upotrebe znaka, potreban je drugačiji format datoteke. Izaberite medij ili metod upotrebe za koji je znak potreban i preuzmite odgovarajući znak ovde.

 

DVV International
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.