Novosti

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO), 5. jula 2022. godine, održali su informativni seminar u okviru projekta „Razvoj…

Više

Dana 29. juna 2022. godine u okviru Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Prištini (UP) „Hasan Priština“ lansiran je „Curriculum globALE“.

Na promotivnom seminaru učestvovalo je 18 polaznika od kojih predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke,…

Više

Konferencija održana 20-21. juna 2022. godine, pod motom „vhs 2030: zajedno u održivoj raznolikosti“, tretirala je tri glavna pitanja budućnosti, koja predstavljaju nove političke i društvene izazove, a samim tim i nove izazove u obrazovanju…

Više

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih (APOOOO), 10. juna 2022. godine, potpisali su ugovor o saradnji u cilju…

Više

Dana 27. maja 2022. potpisan je sporazum o saradnji između DVV International i KEC-a (Kosovski obrazovni centar), za podršku KEC-u (kao jedinoj članici sa Kosova EAEA – Evropskog udruženja za obrazovanje odraslih) koja će se pružiti kroz njeno učešće…

Više

U dve izabrane opštine (Prizren i Peć) započet je predpripremni proces za otvaranje dva nova centra za obrazovanje odraslih (OO) po modelu nemačkih narodnih škola (VHS). Da bi se bolje upoznala sa situacijom na terenu i izabranim partnerima sa…

Više

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na…

Više

4. marta 2022. potpisan je Memorandum o saradnji (MS) između DVV International na Kosovu i Pedagoškog fakulteta u Prištini (UP), za pokretanje modularnog međunarodnog kurikuluma obuke za podučavaoce odraslih, „Curriculum globALE“. Ovaj kurikulum je…

Više
Kosovo
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.