Novosti

U saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) tokom decembra 2021. je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“.

Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima…

Više

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete…

Više

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg…

Više

Od 16. septembra 2021. godine započela je primena projekta "Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19 na Kosovu". Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO organizacijom - Žene u…

Više

Razvoj programa za 5. nivo kvalifikacija prema standardima zanimanja koje je potvrdio Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) počeo je od marta 2021. Razvoj ovih novih programa za obrazovanje odraslih na Kosovu sprovodi se u saradnji sa Agencijom…

Više

Tokom juna 2021. godine održan je sastanak između direktora DVV International kancelarije na Kosovu, g. Ramadana Aljije i zamenika ministra MONTI-a (Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija) g. Dukađina Pupovcija.

Na ovom sastanku,…

Više

Kancelarija DVV International na Kosovu je u saradnji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK), pozivajući se na veliku potrebu i potražnju za obukom nezaposlenih lica u regionu Mitrovice, započela sprovođenje projekta „Izgradnja veština…

Više

DVV International, kao razvojni partner koji je usredsređen na obrazovanje i edukaciju odraslih, pruža stalnu podršku svojim lokalnim partnerima na Kosovu, u koordinaciji sa Agencijom za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) koja upravlja sa 8…

Više
Kosovo
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.