Novosti

Zahvalnica

Dvv International Office na Kosovu, dobio je priznanje od Zavoda za zapošljavanje Republike Kosovo

(EARK), u znak zahvalnosti za ostvarenje zajedničkih ciljeva i pomoć koju pruža DVV International čak i tokom teškog perioda stvorenog Pandemijom -…

Više

DVV International (Nemačko udruženje za obrazovanje odraslih) je u saradnji sa nevladinom organizacijom na Kosovu - KEC (Kosovski obrazovni centar) od 10. do 18. decembra organizovao onlajn obuku „Edukacija o aktivnom građanstvu i ljudskim pravima“.…

Više

Kancelarija DVV International na Kosovu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke na Kosovu, organizovala je Virtuelnu nedelju celoživotnog učenja od 30. novembra do 4. decembra 2020. godine. U svim sesijama tokom nedelje učestvovalo je 683…

Više

Cilj projekta DVV International i organizacije „Gratë në Biznes“ (žene u biznisu) je da podrži žene u biznisu da ublaže krizu zbog COVID-19, da prodube preoblikovanje njihovih modela biznisa, u smislu strateškog planiranja, upravljanja finansijama i…

Više

Dvv International je u saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije Kosova organizovao dvodnevnu radionicu 13. i 14. oktobra 2020. Cilj ovog seminara je da omogući i razvije dalje politike za priznavanje prethodnog učenja i izgradnju kapaciteta…

Više

Dvv International na Kosovu je objavio 5,modula za obrazovanje odraslih na Kosovu. Curriculum Globale je osnovni međukulturni kurikulum za obuku podučavalaca za odrasle u celom svetu. Ovi priručnici su razvijeni za praktičnu upotrebu od strane…

Više

Trenutna situacija koju je na Kosovu stvorio KOVID-19, od 13. marta 2020. godine, rezultirala je privremenim zatvaranjem srednjih strukovnih škola i centara za kompetenciju (CK), u cilju zaštite javnog zdravlja na Kosovu i sprečavanja daljeg širenja…

Više

DVV International, kao razvojni partner koji je usredsređen na obrazovanje odraslih, pruža kontinuiranu podršku svojim lokalnim partnerima na Kosovu u upravljanju krizom izazvanom KOVIDOM-19, pružajući socijalne i obrazovne usluge, posebno ranjivim…

Više
Kosovo
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.