Novosti

U saradnji sa NVO-om-KEC (Kosovo Education Center) od 22-25. maja 2018. godine u Hotelu ,,Solid” u Suvoj Reci je održana Letnja akademija za 30 učesnika iz različitih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Otvoreni

Više

U Biogradu na moru – Hrvatska se od 18 – 20 aprila 2018. godine održala međunarodna konferencija na temu „Izgradnja mostova u obrazovanju odraslih“. Konferenciji je prisustvovalo šest osoba iz Republike Kosovo, predstavnici Ministarstva obrazovanja,…

Više

11. maja 2018. godine, u saradnji sa Agencijom za obrazovanje i stručno obučavanje odraslih (AOSOO), održana je prva radionica sa direktorima i koordinatorima srednjih stručnih škola i centrima kompetencija, kako bi se informisali o istraživanju koje…

Više

Integracija slepih osoba u javni život i obučavanje istih za nezavisan život predstavljaju jedan od najvećih izazova u Republici Kosovo, kao i glavni cilj Udruženja slepih Kosova.

Više

27. – 28. aprila 2018. godine, u saradnji sa Nacionalnim organom za kvalifikacije na Kosovu, je organizovana dvodnevna radionica, koja je imala za cilj sastavljanje prvog nacrta Administrativnog uputstva za priznavanje prethodnog učenja. Ovoj…

Više

U Republici Kosovo postoji 8 regionalnih centara za stručno obučavanje koji pružaju besplatne modularne kurseve od 3-6 meseci, za različite profesije. Ovi Centri za obučavanje su namenjeni registrovanim nezaposlenim licima, shodno potrebama tržišta…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.