Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

 

 

Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) nga data 12 deri me 15 Dhjetor , 2019 kanë organizuar Trajnimin e 30 Trajnerëve nga OJQ të...

Lexo më shumë

DVV International - (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ,Ministrin e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ( MPMS),Ministrin e Kulturës Rinisë dhe Sportit ( MKRS) dhe...

Lexo më shumë

Duke iu referuar memorandumit të bashkëpunimit të datës 23.10.2018, të nënshkruar nga MKRS dhe DVV International , respektivisht pikes 3 të këtij memorandumi e cila ka të bëj me fuqizimin e rinise, dhe rini te shkathët dhe te pergaditur për treg...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo