Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

 

 

Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

DVV International, si partner i zhvillimit që përqendrohet në arsimin dhe edukimin e të rriturve,është duke i’u ofruar mbështetje të vazhdueshme partnerëve të saj vendor në Kosovë, në menaxhimin e krizës së krijuar nga COVID -19, duke ofruar...

Lexo më shumë

Shoqëritë anembanë globit janë goditur rëndë nga virusi Korona (COVID-19). Njerëzit po ndikohen në jetën e tyre të përditshme dhe po brengosen për pasojat ndaj shëndetit, punës dhe mirëqenies së tyre. Në pothuajse të gjitha shtetet e botës,...

Lexo më shumë

DVV International (Associacioni Gjerman për Arsimin e të Rriturve ) në bashkëpunim me organizaten jo- qeveritare në Kosovë – KEC ( Kosovo Education Center ) nga data 12 deri me 15 Dhjetor , 2019 kanë organizuar Trajnimin e 30 Trajnerëve nga OJQ të...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo