• Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

  Punëtori - Hartimi i Udhëzimit Administrativ për Njohjen e mësimit paraprak

 • Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

  Trajnimi "Qytetari Aktive dhe të Drejtat e Njeriut"

 • Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

  Aftësimi i personave të verbër për përdorimin e kompjuterit sipas Alfabetit Braille

 • Kurse për furrtari në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

   

   

 • Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional

  Kurse për rrobaqepësi në Qendrat Rajonale të Aftësimit Profesional 

Lajmet

DVV International (Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Shkollave te Larta Popullore Gjermane ) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë (MASHT), Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale (MPMS),Ministrinë e Kultures...

Lexo më shumë

U nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe Institutit për Bashkëpunim Ndërkombëtarë të Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International).

Lexo më shumë

DVV International në Kosovë , është duke mbështetur Agjencinë e Arsimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur në Kosovë (AAAPARr) , në zhvillimin e standardeve të profesioneve dhe programeve arsimore për të rritur për nivelin 5 të kualifikimeve , të...

Lexo më shumë

DVV International Kaukaz dhe Evropa Juglindore

VHS DVV International LogoBMZ Logo