Partnerët implementues

Ministritë

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Agjencionet

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve
 

Organizatat

 
VHS DVV International LogoBMZ Logo