Četvrta regionalna konferencija – izgradnja mostova u obrazovanju odraslih – Biograd na moru, Hrvatska

U Biogradu na moru – Hrvatska se od 18 – 20 aprila 2018. godine održala međunarodna konferencija na temu „Izgradnja mostova u obrazovanju odraslih“. Konferenciji je prisustvovalo šest osoba iz Republike Kosovo, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalne zaštite, Nacionalnog organa za kvalifikacije, Agencije za profesionalno obučavanja i obrazovanje odraslih, i DVV International kancelarija na Kosovu.

U Biogradu na moru – Hrvatska se od 18 – 20 aprila 2018. godine održala međunarodna konferencija na temu „Izgradnja mostova u obrazovanju odraslih“. Konferenciji je prisustvovalo šest osoba iz Republike Kosovo, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalne zaštite, Nacionalnog organa za kvalifikacije, Agencije za  profesionalno obučavanja i obrazovanje odraslih, i DVV International kancelarija na Kosovu. Ova konferencija se održava jednom godišnje i namenjena je poboljšanju obrazovanja odraslih u zemljama jugo-istočne Evrope. Konferencija se održava svake godine u cilju okupljanja stručnjaka za obrazovanje odraslih iz regiona, kako bi diskutovali o dešavanjima i koracima koji se trebaju preduzeti za poboljšanje politika u skladu sa programima Evropske unije za obrazovanje odraslih .

Međunarodan konferencija održana u Biogradu na moru, je obezbedila informacije o trenutnom stanju obrazovanja odraslih, koje je predstavljeno od strane različitih predstavnika zemalja u regionu, kao što su: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija.

Na ovoj međunarodnom konferenciji su izložene dve prezentacije sa Kosova; g. Ramadan Alija – direktor kancelarije DVV International na Kosovu, koji je predstavio nedavna odvijanja i trenutno stanje obrazovanja za odrasle na Kosovu, i gđa. Radica Berishaj – Rukovodilac sektora za celoživotno obrazovanje iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, koja je izlagala na temu – 5 nivo kvalifikacija u smislu celoživotnog obrazovanja.

VHS DVV International LogoBMZ Logo