Letnja akademija-Podizanje nivoa znanja mladih o ljudskim pravima i kohezivnom društvu

U saradnji sa NVO-om-KEC (Kosovo Education Center) od 22-25. maja 2018. godine u Hotelu ,,Solid” u Suvoj Reci je održana Letnja akademija za 30 učesnika iz različitih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Otvoreni

U saradnji sa NVO-om-KEC (Kosovo Education Center) od 22-25. maja 2018. godine u Hotelu ,,Solid” u Suvoj Reci je održana Letnja akademija za 30 učesnika iz različitih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Otvoreni poziv za učešće na ovoj Letnjoj akademiji postavljen je po omladinskim centrima, organizacijama građanskog društva i društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram itd). Po dobijanju prijava, komisija u čijem sastavu su se nalazili predstavnici organizacija građanskog društva koje rade sa mladima i omladinskih centara, kao i osoblje KEC i DVV International je izabrala 30 mladih koji su učestvovali u ovoj Akademiji. Pravo učešća imali su svi aktivisti NVO-a, omladinskih centara i nastavnici koji rade sa mladima.

Svi učesnici ove Akademije, sem što su promovisali rad svojih organizacija, su imali priliku da pohađaju modul obuke KEC-a, koji predstavlja kombinaciju programa Multikulturnog obrazovanja, Programa o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu Saveta Evrope i Programa – Obrazovanje o socijalnoj pravdi organizacije ,,International Step by Step Association”.

Kako bi obezbedili dalje širenje znanja stečenog na ovoj Akademiji svi učesnici su preuzeli na sebe posebne zadatke koje će obaviti na svom radnom mestu ili u omladinskim centrima u kojima obavljaju svoju delatnost svakodnevno.

Direktni korisnici ove Letnje akademije bilo je 30 aktivista nevladinih organizacija iz različitih etničkih zajednica na Kosovu kao i nastavnici koji rade sa mladima. Sa druge strane, indirektni korisnici bili su omladinski centri i druge organizacije građanskog društva na Kosovu koje su obrazovale zajedničku mrežu sa ciljem da dalje unaprede integraciju i saradnju mladih iz različitih etničkih zajednica na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo