Novosti

Podrška organizacijama za obrazovanje i edukaciju odraslih (ALE) u procesu njihove akreditacije za sprovođenje Priznavanja predhodnog obrazovanja (PPO)

Projekat je počeo da se sprovodi od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK), uz tehničku i profesionalnu podršku DVV International na Kosovu. DVV International i NAK putem organizovanih aktivnosti imaju za cilj da razviju kapacitete…

Više

Potpisan Memoranduma o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) i DVV International

Potpisan je novi memorandum o saradnji (2022-2024) između Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i DVV International na Kosovu (Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes) sa ciljem daljeg…

Više

Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19

Od 16. septembra 2021. godine započela je primena projekta "Obuka i podrška za žene preduzetnice iz različitih regiona Kosova za ublažavanje krize izazvane pandemijom Covid-19 na Kosovu". Projekat se sprovodi u saradnji sa NVO organizacijom - Žene u…

Više

DVV International Kavkaz i Jugoistočna Evropa

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.