Kavkaz i jugoistočna Evropa

Od 2016. godine, regionalna kancelarija DVV International u Tbilisiju je odgovorna za regione Kavkaza i jugoistočne Evrope. Program DVV International se implementira u četiri zemlje: Jermenija, Bosna i Hercegovina, Gruzija i Kosovo, sa nacionalnim kancelarijama u pomenutim zemljama i regionalnom kancelarijom u Gruziji, odgovornom za regionalne aktivnosti i prekograničnu saradnju.

Okvirni uslovi i glavni fokus rada na Kavkazu

Nakon kraha Sovjetskog Saveza, na Kavkazu je pokrenut proces političkih i privrednih reformi, koji je još uvek u toku i prate ga različite urođene poteškoće. Uslovi za stabilne demokratske sisteme i funkcionalne tržišne privrede se još uvek nisu stekli. Veliki segmenti populacije u partnerskim zemljama Gruziji i Jermeniji žive u siromaštvu, nezaposlenost je velika. Nedostatak perspektive za budućnost, koji je rezultat ovoga, dovodi do velike želje za iseljavanjem iz zemlje.

U isto vreme postoji velika potreba za profesionalnom obukom kako bi se ispunili novi zahtevi tržišta radne snage, što predstavlja jedan od najvažnijih preduslova za privredni i društveni razvoj regiona. DVV International stoga pruža podršku svojim partnerima u Gruziji i Jermeniji, i u vladi i u civilnom društvu, pri razvijanju i implementaciji delotvornih, tržišno orijentisanih ponuda za neformalno obrazovanje. 

Okvirni uslovi i glavni fokus rada u jugoistočnoj Evropi

Nakon raspada Jugoslavije relativno mlade države Bosna i Hercegovina i Kosovo se suočavaju sa sličnim problemima i izazovima kao i region Kavkaza: visoke stope siromaštva i nezaposlenosti, jake migracije radno sposobnog stanovništva. Plus, što je posebno obeležje ovog regiona: međuetnički sukobi.

Zato su glavni ciljevi rada u jugoistočnoj Evropi modernizovanje postojećih struktura za obrazovanje odraslih, kao i da se podigne kvalitet ponude. Fokus je na merama koje:

  • stvaraju bolje prilike i mogućnosti za radnike na nacionalnom i međunarodnom tržištu radne snage;
  • šire toleranciju i promišljanje kao osnove za demokratiju i građansko društvo;
  • omogućavaju i jačaju društvenu integraciju i učestvovanje, naročito za marginalizovane grupe i posebno za one ugrožene.

Integracija jugoistočne Evrope u Evropsku uniju takođe dobija posebnu pažnju. Naši partneri iz civilnog društva i javnog sektora imaju različita iskustva po pitanju prilika i izazova u približavanju EU u vezi sa obrazovanjem. DVV International zato promoviše razmenu iskustava unutar jugoistočne Evrope i Evropske mreže. Preko prilagođenih studijskih putovanja, međunarodnih konferencija i evropske mreže Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih, Institut donosi tehničku stručnost i pruža podršku za obnovu i izgradnju sistema u kojem svako ima pristup mogućnostima za obrazovanje, za popravno obrazovanje sa potvrdom za one koji su napustili školu i za doživotno učenje.

Saradnja na regionalnom nivou

Na regionalnom nivou, DVV International promoviše razmenu stručnosti između partnera iz zemalja sa Kavkaza i iz jugoistočne Evrope, putem zajedničkih projektnih aktivnosti, redovnih sastanaka, itd.

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.