Nedelja doživotnog učenja

WSH"Raising the knowledge of young people in Kosovo to be an active citizen, contributing to achieving social justice and building a cohesive society" 

[Translate to Serbian:] Conference "Improvement of quality in the VET system and AE in Kosovo" 

[Translate to Serbian:] Life Long Learning Week 

[Translate to Serbian:]  Fitfth module of training "Curriculum globALE" 

[Translate to Serbian:] Opening of Tailoring Course as part of the Regional Vocational Training Centre in Prizren 

[Translate to Serbian:] Conference – “Multicultural and intercultural education in Kosovo “ 

[Translate to Serbian:]  Project "Ich-will-Deutsch-Lernen" ("I-want-to-learn-German")  

Obrazovanje odraslih na Kosovu

DVV International na Kosovu se bavi unapređenjem i davanjem podrške lokalnim strukturama za edukaciju odraslih, takođe, kao doprinos društvenom i ekonomskom razvoju Kosova kroz davanje podrške strukturama ustanova za edukaciju odraslih kroz razmenu iskustva i umrežavanje edukacije odraslih:

 • Obuka i kvalifikovanje stručnjaka za edukaciju odraslih i kontinuirano obrazovanje.
 • Izgradnja sistema za razvoj kvaliteta edukacije odraslih.
 • Unaprediti prosvetne strukture uključene u edukaciju odraslih.
 • Dalje obrazovanje za strukovne i profesionalne pojedince i množitelje za edukaciju odraslih na Kosovu.
 • Povećane mogućnosti zapošljavanja / nastavak strukovnog obrazovanja i usavršavanja. 

Podrška i razvoj novih programa u oblasti edukacije odraslih, u sledećim oblastima:

 • Povećanje mogućnosti zapošljavanja, posebno za nove generacije, manjine i socijalne grupe sa posebnim potrebama.
 • Unapređenje kvaliteta i opsega obezbeđivanja edukacije.
 • Izgradnja demokratije, aktivno učešće građana.

Povećanje značaja edukacije odraslih u prosvetnom sistemu Kosova kroz sledeće:

 • Lobiranje i saradnja oko edukacije odraslih kod prosvetnih organa na nacionalnom i međunarodnom nivou: 
 • Lobiranje za zakone u oblasti edukacije odraslih.  
 • Podizanje svesti javnosti o sektoru edukacije odraslih.
 • Promovisanje i organizovanje konferencija, seminara i drugih aktivnosti.
 • Promovisanje učešća na regionalnim i međunarodnim događajima.
 • Objavljivanje i deljenje odgovarajuće literature.
 • Istraživanje u sektoru edukacije odraslih.


VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.