Politika DVV International-a za zaštitu podataka

Kao operateri ovog vebsajta, veliki značaj pridajemo zaštiti vaših ličnih podataka.

Naš sistem automatski prikuplja niz opštih podataka i informacija kada posetite naš vebsajt i koristite usluge koje nudi. Ovo, na primer, obuhvata vrstu pretraživača koji se koristi, datum i vreme vaše posete, ili adresu internet protokola (IP adresu) DVV International ne izvodi nikakve zaključke u vezi sa predmetom podataka kada se koriste opšti podaci i informacije. Vaši podaci su anonimni u svrhu statistike.

Ako popunite obrazac za kontakt ili porudžbinu na našem vebsajtu, vaše lične podatke koristimo samo za obradu vaših pitanja. Vaši podaci se neće prenositi dalje bez vaše saglasnosti.

Možete da izvršite uvidu u detaljnu, pravno obavezujuću Politiku za zaštitu podataka ovde. Ovo je prevedeni sažetak u svrhu informisanja i nije pravno obavezujući.

VHS DVV International LogoBMZ Logo