Novosti

Konferencija – „Promocija obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ i drugo izdanje kampanje „Otvorena vrata za OO (ALE) na Kosovu“ organizovane su od strane DVV International u saradnji sa svim organizacijama članicama Mreže ALE – NK (Mreža za…

Više

Gđa. Bettina Brand - regionalna referentkinja za Kavkaz i jugoistočnu Evropu i g. Thomas Lichtenberg - regionalni direktor za Kavkaz i jugoistočnu Evropu posetili su Kosovo od 20 do 24. februara. Tokom njihovog boravka na Kosovu održani su sastanci…

Više

U okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa za obrazovanje odraslih i korišćenje ovih programa u okviru šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“, dana 21. decembra 2022. godine, održana je radionica…

Više

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. – DVV) je 14. decembra 2022. godine u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) na Kosovu organizovao…

Više

DVV International kancelarija na Kosovu u saradnji sa Nemačkim narodnim školama (Volkshochschule-VHS) Pforzheim-Enzkreis i Bingen am Rhein, u periodu od 6. do 10. decembra 2022. godine organizovala je studijsku posetu u Nemačkoj za predstavnike…

Više

Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) uz podršku DVV-International završio je planirane aktivnosti za nevladine organizacije i druge provajdere čije su aktivnosti vezane za obrazovanje i obuku odraslih.

Više

Dvv International u saradnji sa NVO KEC (Kosovski centar za obrazovanje) je održana trodnevna obuka na temu „Obuka za aktivno građanstvo i ljudska prava“. Glavni cilj ove obuke je bilo podizanje kapaciteta mladih i prosvetnih radnika u predmetima…

Više

U sklopu projekta „Podrška NVO-ima za obrazovanje odraslih na Kosovu kroz njihovu akreditaciju za sprovođenje komponente za Prethodno priznavanje obrazovanja (PPO) na Kosovu“, 22. novembra 2022. godine održan je promotivni seminar na kojem su…

Više
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.