DVV International Pregled

DVV International je Institut za međunarodnu saradnju organizacije Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), Nemačkog udruženja za edukaciju odraslih. DVV zastupa interese otprilike 900 centara za edukaciju odraslih (Volkshochschulen) i njihovih državnih udruženja, najvećih ustanova za dalje obrazovanje u Nemačkoj.

Kao vodeća profesionalna organizacija u oblasti edukacije odraslih i razvojne saradnje, DVV International je više od 50 godina posvećen davanju podrške celoživotnom učenju. DVV International u celom svetu daje podršku uspostavljanju i razvoju održivih struktura za edukaciju mladih i odraslih.

Mi smo profesionalni partner u dijalogu sa ljudima u lokalu. Da bismo to postigli, sarađujemo sa više od 200 partnera iz građanskog društva, vlade i akademicima u više od 30 zemalja u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i Evropi. Naša predstavništva u zemlji i regionu stvaraju lokalnu i regionalnu saradnju i obezbeđuju kvalitet te delotvornost našeg rada u našim partnerskim zemljama. Naš rad je usredsređen na pismenost i osnovno obrazovanje, stručno usavršavanje, globalno i međukulturno učenje, ekološku edukaciju i održivi razvoj, migraciju i integraciju, rad sa izbeglicama, edukaciju o zdravlju, sprečavanje sukoba i edukaciju o demokratiji.

DVV International svoj rad finansira sredstvima od Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), nemačkog saveznog ministarstva spoljnih poslova, Evropske unije, kao i od drugih donatora. Zajedno sa nacionalnim, regionalnim i globalnim udruženjima za edukaciju odraslih, DVV International promoviše rad na lobiranju i zalaganju za ljudsko pravo na obrazovanje i celoživotno učenje. Da bi se to postiglo, mi sebe orijentišemo prema Održivim razvojnim ciljevima (ORC) UN, globalnoj agendi za obrazovanje Obrazovanje 2030 i Svetske konferencije Uneska o edukaciji odraslih (CONFINTEA). DVV International podržava evropsku i globalnu razmenu informacija i ekspertizu kroz konferencije, seminare i publikacije.

Naša vizija

Borimo se protiv siromaštva kroz razvoj obrazovanja i podrške. Kao profesionalna organizacija koja je globalno angažovana na edukaciji odraslih, gradimo održivi sistem za dalje obrazovanje zajedno sa građanima, prosvetnim organizacijama i vladama. Zajedno sa ljudima u našim partnerskim zemljama, uspostavljamo mesta za celoživotno učenje.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.