Održan je informativni seminar u okviru projekta "Razvoj kratkoročnih programa obrazovanja odraslih i njihovo korišćenje u sklopu šest CK-a i SSŠ-a na Kosovu"

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO), 5. jula 2022. godine, održali su informativni seminar u okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa za obrazovanje odraslih i korišćenje ovih programa u sklopu šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“.

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Agencija za stručno obrazovanje i obuku i obrazovanje odraslih (ASOOOO), 5. jula 2022. godine, održali su informativni seminar u okviru projekta „Razvoj kratkoročnih (modularnih) programa za obrazovanje odraslih i korišćenje ovih programa u sklopu šest centara kompetencija (CK) i srednjih stručnih škola (SSŠ) na Kosovu“.

Učesnici informativnog seminara bili su predstavnici šest odabranih CK-a i SSŠK-a.

Vršilac dužnosti direktora ASOOOO, gđa. Fikrije Zimberi (Fikrije Zymberi) i direktor kancelarije DVV International na Kosovu, g. Ramadan Alija, dali su informacije o projektu, navodeći svrhu istog. Prema njihovim rečima, razvoj i sprovođenje novih programa obrazovanja odraslih (POO) omogućiće povećanje sveobuhvatnog pristupa u programima obrazovanja odraslih, posebno za marginalizovane grupe i druge grupe odraslih, isključene iz procesa obrazovanja na Kosovu.

Predstavnici CK-a i SSŠK-a izneli su podatke o trenutnom stanju, potrebama za promene i sprovođenje OO-a u ovim ustanovama.

Isti su takođe razgovarali i o izazovima za sprovođenje istraživanja prethodnog stanja tehničkih i stručnih kapaciteta šest CK-a i osam odabranih stručnih škola iz osam glavnih regiona na Kosovu (Priština, Podujevo, Prizren, Peć, Uroševac, Mitrovica, Gnjilane i Đakovica), kao i u vezi sa izazovima za razvoj programa za kratkoročne kurseve i njihovo sprovođenje.

Učesnici su na kraju dali konkretne preporuke, među kojima su: osmišljavanje modularnih programa zasnovanih na zahtevima tržišta rada; veće zapošljavanje instruktora koji će pomoći u razvoju veština i pripremi kandidata za proces OO-a; unapređenje kapaciteta škola i centara kompetencija kroz obuku kadrova za andragoška znanja (prema programu "Curriculum globALE"), podršku potrebnom opremom; izradom jedinstvene dokumentacije za OO, itd.

Inače, razvoj novih programa za OO zasnivaće se na standardima potvrđenim i odobrenim od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije (NAK) kao i u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.