Zhvillimi i programeve afatshkurtra të Arsimit të të Rriturve (ARr) për Qendrat e Kompetencave (QK) dhe shkollat ​​profesionale në Kosovë

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 5 korrik 2022, kanë mbajtur seminar informues në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”.

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr), më 5 korrik 2022, kanë mbajtur seminar informues në kuadër të projektit "Zhvillimi i programeve afatshkurtra (modulare) të arsimit për të rritur dhe përdorimi i këtyre programeve në kuadër të gjashtë Qendrave të Kompetencës (QK) dhe shkollave të mesme profesionale (SHKMP) në Kosovë”.

Pjesëmarrës në seminarin informues ishin përfaqësues të gjashtë QK-ve dhe SHKMP-ve të zgjedhura.

Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së AAAPARr-së, znj. Fikrije Zymberi dhe drejtori i zyrës së DVV International në Kosovë, z. Ramadan Alija, kanë dhënë informacione për projektin, duke theksuar qëllimin e të njëjtit. Sipas tyre, zhvillimi dhe implementimi i programeve të reja të Arsimit për të Rritur (ARr) do të mundësojë rritjen e qasjes gjithëpërfshirëse në programet e arsimit për të rritur, në veçanti për grupet e margjinalizuara dhe grupet tjera të të rriturve, të larguara nga procesi i arsimit në Kosovë.

Përfaqësuesit e QK-ve dhe SHKMP-ve kanë prezantuar të dhënat mbi gjendjen aktuale, nevojat për ndryshime dhe implementimin e ARr në këto institucione.

Të njëjtit kanë diskutuar lidhur me sfidat për realizimin hulumtimit të gjendjes paraprake të kapaciteteve teknike dhe profesionale të gjashtë QK-ve dhe tetë shkollave të zgjedhura profesionale nga tetë rajonet kryesore në Kosovë (Prishtinë, Podujevë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë), si dhe lidhur me sfidat për zhvillimin e programeve për kurse afatshkurtra dhe implementimin e tyre.

Në fund, pjesëmarrësit kanë dhënë rekomandime konkrete, ndër të cilat ishin: hartimi i programeve modulare në bazë të kërkesave të tregut të punës; rekrutimi më i madh i instruktorëve që do të ndihmojnë në zhvillimin e shkathtësive dhe përgatitjen e kandidatëve për procesin e ARr; ngritja e kapaciteteve të shkollave dhe qendrave të kompetencës përmes trajnimit të stafit për njohuri andragogjike (sipas programit “Curriculum globALE”), përkrahja me pajisje të nevojshme; hartimin e dokumentacionit unik për ARr, etj.

Ndryshe, zhvillimi i programeve të reja për ARr do të bazohet në standardet e validuara dhe të miratuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) dhe në harmoni me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.