Usavršavanje znanja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Kosovo

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom (KDF- Kosovo Dissability Forum) krenuo sa primenom projekta - Podizanje nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, obukama o mekim veštinama (priprema biografije, komunikacija sa poslodavcem, prijavljivanje na konkurs za zapošljavanje) i podržavanje organizacija koje ih zastupaju na Kosovu.

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom (KDF- Kosovo Dissability Forum) krenuo sa primenom projekta - Podizanje nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, obukama o mekim veštinama (priprema biografije, komunikacija sa poslodavcem, prijavljivanje na konkurs za zapošljavanje) i podržavanje organizacija koje ih zastupaju na Kosovu.

Ciljevi ovog projekta su:

· Unaprediti znanje osoba sa invaliditetom o mekim veštinama;

· Unaprediti kapacitete organizacija koje zastupaju osobe sa invaliditetom u podržanom zapošljavanju i posredovanju između ovih poslednjih i različitih kompanija / preduzeća i institucija;

· Podizanje svesti različitih preduzeća i institucija o važnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Aktivnosti predviđene za realizaciju ciljeva ovog projekta su:

· Izrada i štampanje smernica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na Kosovu;

· Obuka o mekim veštinama (priprema biografija, komunikacija sa poslodavcima, konkurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 7 regiona Kosova);

· Obuke organizacija koje zastupaju osobe sa invaliditetom za podržano zapošljavanje i posredovanje;

· Izrada brošura / materijala za podizanje svesti o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Očekuje se da će projekat trajati 3 meseca, a sprovodiće se u 7 različitih regiona Kosova (Priština, Uroševac, Đakovica, Peć́, Prizren, Mitrovica, Gnjilane).

Oko 105 osoba sa invaliditetom iz različitih regiona Kosova biće direktni korisnici ovog projekta, dok će organizacije koje zastupaju osobe sa invaliditetom na Kosovu povećati svoje kapacitete za posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.