Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS) i DVV International

Potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS) i Instituta za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International).

Potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS) i Instituta za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International).

Memorandum koji je u ime MKOS-a potpisao Kujtim Gashi, dok ga je u ime DVV International potpisao Ramadan Alija, izvršni direktor Kancelarije DVV-a na Kosovu, predviđa proširenje saradnje i koordinacije aktivnosti. Konkretno, osnaživanje mladih, priprema mladih za tržište rada, podsticanje učešća mladih u učenju kroz neformalno obrazovanje, podržavanje studijskih poseta i razmena iskustava, jačanje omladinskih mreža i centara u Republici Kosovo su među ciljevima i aktivnostima koje se očekuju da budu realizovane ovim dokumentom koji će važiti do kraja 2021. godine.

Ministar Gashi je na prigodi potpisivanja, naglasio da ovim dokumentom krčimo put za intenziviranje aktivnosti za mlade na Kosovu, uzimajući u obzir i nemačko iskustvo.

Sa druge strane, predstavnik DVV International, Ramadan Alija rekao je da je dokument koji su potpisali formalizovao saradnju u korist mladih na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.