U nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe DVV International

U nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe Institutit për Bashkëpunim Ndërkombëtarë të Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International).

U nënshkrua Memorandumi i Bashkëpunimit midis Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) dhe Institutit për Bashkëpunim Ndërkombëtarë të Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International).

Memorandumi, që në emër të MKRS-së nënshkroi Kujtim Gashi, ndërkaq për DVV International nënshkroi Ramadan Alija, Drejtor Ekzekutiv i zyrës së DVV-së në Kosovë, parasheh rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve. Konkretisht, fuqizimi i rinisë, përgatitja e të rinjve për treg pune, nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në të mësuar përmes edukimit jo-formal, mbështetja e vizitave studimore dhe shkëmbimi i përvojave, fuqizimi i rrjeteve dhe qendrave rinore në Republikën e Kosovës janë ndër objektivat dhe aktivitetet që pritet të realizohen përmes këtij dokumenti që do të vlejë deri në fund të vitit 2021.

Me rastin e nënshkrimit ministri Gashi theksoi se përmes këtij dokumenti po hapim rrugën për intensifikimin e aktiviteteve për të rinjtë në Kosovë duke marrë edhe nga përvoja gjermane.

Ndërkaq, përfaqësuesi i DVV International, Ramadan Alija tha se dokumenti që kanë nënshkruar ka zyrtarizuar një bashkëpunim në dobi të të rinjve të Kosovës.

https://www.mkrs-ks.org/?page=1,6,1907#.W9FnOtczaM8

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.