Objavljivanje pet modula Kurikuluma GlobALE

Dvv International na Kosovu je objavio 5,modula za obrazovanje odraslih na Kosovu. Curriculum Globale je osnovni međukulturni kurikulum za obuku podučavalaca za odrasle u celom svetu. Ovi priručnici su razvijeni za praktičnu upotrebu od strane podučavalaca odraslih (trenera, nastavnika, instruktora, itd.), čija je glavna svrha da im pomognu u rešavanju stubova obrazovanja, značaja obrazovanja odraslih za društveni i lični rast. Ovih 5 modula opisuju relevantne veštine vođenja uspešnih kurseva i daju smernice o tome kako ih primeniti u praksi tokom nastave.

Dvv International na Kosovu je objavio 5,modula za obrazovanje odraslih na Kosovu. Curriculum Globale je osnovni međukulturni kurikulum za obuku podučavalaca za odrasle u celom svetu. Ovi priručnici su razvijeni za praktičnu upotrebu od strane podučavalaca odraslih (trenera, nastavnika, instruktora, itd.), čija je glavna svrha da im pomognu u rešavanju stubova obrazovanja, značaja obrazovanja odraslih za društveni i lični rast. Ovih 5 modula opisuju relevantne veštine vođenja uspešnih kurseva i daju smernice o tome kako ih primeniti u praksi tokom nastave.

• U modulu 1 - Pojasnili smo - pristup obrazovanju odraslih.

• U modulu 2 -Učenje odraslih i držanje nastave odraslima.

• U modulu 3 - Znanje o komunikaciji i grupnoj dinamici u obrazovanju odraslih,

• Dok u modulima 4 i 5 imamo metode obrazovanja odraslih i planiranje, organizaciju i ocenu odraslih.

Ovi moduli pružaju teorijsku osnovu svake teme, svojevrsni su vodič za sprovođenje njenog sadržaja od strane trenera, brojna uputstva i savete za trenere u vezi sa izborom metoda rada, kreiranjem ispitnih pitanja, upućivanjem polaznika kako da rade individualno, korišćenje dodatne literature i još mnogo toga.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.