Konferencija "Uloga obrazovanja odraslih (UOO) na Kosovu"

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. – DVV) je 14. decembra 2022. godine u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) na Kosovu organizovao konferenciju pod nazivom „Uloga obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“, dok 15. decembra 2022. godine, od strane članica Mreže ALE-NK, organizovane su promotivne aktivnosti za obrazovanje odraslih na Kosovu, pod motom „Otvorena vrata za Obrazovanje odraslih na Kosovu“.

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. – DVV) je 14. decembra 2022. godine u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI) na Kosovu organizovao konferenciju pod nazivom „Uloga obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“, dok 15. decembra 2022. godine, od strane članica Mreže ALE-NK, organizovane su promotivne aktivnosti za obrazovanje odraslih na Kosovu, pod motom „Otvorena vrata za Obrazovanje odraslih na Kosovu“.

Konferencija „Uloga obrazovanja odraslih (OO) na Kosovu“ održana je u hotelu Emerald u Prištini, i učestvovalo je oko 90 osoba, predstavnika državnih institucija, organizacija civilnog društva, državnih i nedržavnih organizacija ALE.

Na konferencije poseban osvrt je dat na ulogu učenja i obuke odraslih (ALE) kao ključne komponente celoživotnog učenja, što se u tom pogledu pokazalo ključnim.

ALE igra ključnu ulogu u uspostavljanju humanih odgovora zasnovanih na ljudskim pravima, demokratskim društvima, etičkim principima, mobilizaciji kolektivne inteligencije i otvorenom dijalogu zasnovanom na interdisciplinarnom znanju.

Na konferenciji su izložena i diskutovana uspešna iskustva u promovisanju ALE-a, promovišući organizacije članice Mreže za učenje odraslih na Kosovu (ALE-NK) i njihovu saradnju sa drugim provajderima i nacionalnim i lokalnim vlastima ALE na Kosovu. Tako je upućen zajednički poziv za značaj i ulogu ALE u izradi zajedničke nacionalne i lokalne agende za ALE i daljem članstvu ostalih aktera ALE u mreži ALE-NK.

Jednodnevna konferencije bila je ispunjena plenarnim sednicama sa stručnim podacima, kojim je moderirala gđa Ryve Prekorogja, u kojoj je ministarka obrazovanja, gđa. Arberie Nagavci, uzela prvu reč. Ista je izrazila svoju i podršku institucije koju vodi, a takođe je i izrazila i zahvalnost za sav doprinos dat obrazovanju odraslih na Kosovu.

Konferencija je nastavljena izlaganjem g. Ramadana Alije - direktora DVV International na Kosovu, nastavljajući sa izlaganjima predstavnika organizacija članica ALE-NK (Mreža za obrazovanje odraslih na Kosovu), kao: gđa. Rive Prekorogja iz MONTI, gđa. Jehona Namani Rekha - direktor Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo, gđa. Fikrije Zimberi - u.d. generalnog direktora ASOOOO, g. Petrit Tahiri - direktor obrazovnog centra (KEC), g, Bajrush Kosumi - predstavnik omladinskog centra "Hareja" u Vučitrnu.

Takođe učesnici i izlagači na konferenciji bili su i g. Naser Zabeli sa Univerziteta u Prištini i g. Ali Bajgora sa Evropskog koledža na Kosovu.

Svi govornici su dali i nastavljaju da daju svoj doprinos promociji i kontinuiranom razvoju obrazovanja odraslih na Kosovu.

Konferencija će i dalje služiti kao komunikaciona platforma za učesnike iz organizacija članica ALE NK radi kontinuirane zajedničke podele dostignuća i izazova u daljem razvoju i zagovaranju ALE na nacionalnom i lokalnom nivou.

 

 

„Otvorena vrata za obrazovanje odraslih na Kosovu“ – 15. decembar 2022.

Pod motom „Otvorena vrata za obrazovanje odraslih na Kosovu“, organizacije članice Mreže ALE-NK otvorili su svoja vrata posetiocima (odraslim) iz različitih gradova i regiona Kosova, koji su imali priliku da se izbliza informišu o obrazovnim ponudama i programima organizacija članica Mreže ALE-NK.

Aktivnosti u okviru ovog dana odvijale su se u objektima Centra za kompetencije (CK) „Shtjefën Gjeçovi“ u Prištini, CK u Prizrenu, CK „11 marsi“ u Prizrenu, Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK), Omladinskom centru "Hareja" u Vučitrnu, Evropskom koledžu na Kosovu (ECK) i Kosovskom obrazovnom centru (KEC).

U okviru ovih aktivnosti ostvarena je prezentacija obrazovnih profila za obrazovanje odraslih, prezentacija brošura, prezentacija fotografija i slika procesa rada, prezentacija radova učenika, promocija usluga za odrasle u tri CSU-a, posete u kabinetima za obuku u okviru CSU-a, organizovan je debitantski onlajn okrugli sto temu „Onlajn obrazovanje odraslih i odnos sa tržištem rada“, zatim je organizovana i diskusija sa korisnicima KEC projekata za orijentaciju u karijeri i meke veštine i niz drugih aktivnosti.

Sve aktivnosti organizovale su organizacije članice ALE-NK uz podršku Dvv International-a.

 

 

 

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.