Izrada programa sa mogućnošću implementacije Priznavanja prethodnog učenja

Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) uz podršku DVV-International završio je planirane aktivnosti za nevladine organizacije i druge provajdere čije su aktivnosti vezane za obrazovanje i obuku odraslih.

Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) uz podršku DVV-International završio je planirane aktivnosti za nevladine organizacije i druge provajdere čije su aktivnosti vezane za obrazovanje i obuku odraslih.

Ove aktivnosti su sprovedene na osnovu preporuka izveštaja iz istraživanja sprovedenog u cilju identifikovanja potreba NVO koje se bave obrazovanjem i obukom odraslih na Kosovu za sprovođenje Priznavanja prethodnog učenja.

Trening radionice imale su poseban osvrt na:

1. Izgradnju kapaciteta za primenu PPU-a

2. Razvoj programa/kvalifikacija za uključivanje u NKK

3. Faze procesa akreditacije za primenu PPU-a.

Ove obuke će omogućiti predstavnicima nevladinih organizacija i drugim provajderima da dalje razvijaju interne mehanizme za preduzimanje aktivnosti u pravcu razvoja stručnih kvalifikacija sa mogućnošću primene PPU-u.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.