Priznavanje prethodnog učenja i izgradnja kapaciteta praktičara u vezi sa priznavanjem prethodnog učenja

Dvv International je u saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije Kosova organizovao dvodnevnu radionicu 13. i 14. oktobra 2020. Cilj ovog seminara je da omogući i razvije dalje politike za priznavanje prethodnog učenja i izgradnju kapaciteta praktičara prethodnog učenja.

Dvv International je u saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije Kosova organizovao dvodnevnu radionicu 13. i 14. oktobra 2020. Cilj ovog seminara je da omogući i razvije dalje politike za priznavanje prethodnog učenja i izgradnju kapaciteta praktičara prethodnog učenja.

Obuci je prisustvovalo oko 30 ljudi, koordinator, mentor i ocenjivači institucija koje su se prijavile NUK-u za postupak akreditacije PPU-a, i na istoj se razgovaralo o opštim ciljevima PPU -a, zadacima primene PPU -a, koordinatoru, mentoru i unutrašnjim i spoljnim ocenjivačima. U ovu obuku su bili uključeni i članovi ocenjivačkih timova koji će biti angažovani u procesu akreditacije institucija za sprovođenje prepoznavanja prethodnog učenja shodno odgovarajućim oblastima i sektorima osiguranja kvaliteta.

 DVV International na Kosovu kontinuirano podržava misiju Nacionalne uprave za kvalifikacije i priređuje Nacionalni okvir kvalifikacija u kontekstu celoživotnog učenja, uvek shodno potrebama i zahtevima našeg društva. Vizija AKK-a je da stvori pouzdan i transparentan sistem nacionalnih kvalifikacija, kako bi se povećale mogućnosti za nacionalno i međunarodno napredovanje.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.