Obuka osoba sa invaliditetom o informaciono-komunikacionoj tehnologiji

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom na Kosovu (FKAK- Kosovo Dissability Forum-KDF) realizovao projekat, Obuka osoba sa invaliditetom, o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije.

U ovom projektu učestvovalo je 70 osoba sa invaliditetom iz različitih regiona Kosova, koji je počeo poslednje nedelje januara, a završio se krajem aprila 2020. godine. FKAK je krovna organizacija osam nevladinih organizacija koje se bave socio-ekonomskom integracijom osoba sa invaliditetom na Kosovu; HandiKos, Kosovsko udruženje slepih, Kosovsko udruženje gluvih, Down Syndrome Kosovo, HendiKep, Deshira Klub, Udruženje za autizam, OPFAKKO.

DVV International je u saradnji sa Kosovskim forumom za osobe sa invaliditetom na Kosovu (FKAK- Kosovo Dissability Forum-KDF) realizovao projekat, Obuka osoba sa invaliditetom, o upotrebi informaciono-komunikacione tehnologije.

U ovom projektu učestvovalo je 70 osoba sa invaliditetom iz različitih regiona Kosova, koji je počeo poslednje nedelje januara, a završio se krajem aprila 2020. godine. FKAK je krovna organizacija osam nevladinih organizacija koje se bave socio-ekonomskom integracijom osoba sa invaliditetom na Kosovu; HandiKos, Kosovsko udruženje slepih, Kosovsko udruženje gluvih, Down Syndrome Kosovo, HendiKep, Deshira Klub, Udruženje za autizam, OPFAKKO. Cilj realizacije ovog projekta bio je da se postignu sledeći ciljevi;

  • Razvoj znanja osoba sa invaliditetom o informaciono-komunikacionoj tehnologiji za 70 osoba sa različitim invaliditetom iz različitih regiona Kosova;
  • Osnovno znanje o korišćenju računara i komunikaciji, za ljude sa različitim invaliditetom kao što su; gluve, slepe, osobe sa Daunovim sindromom i paraplegičari, prema različitim programima i tehnikama obuke, za odvojene gore navedene grupe.  
  • Povećavanje mogućnosti za zapošljavanje i opštu socijalnu i ekonomsku integraciju osoba sa različitim invaliditetom.

Sve planirane aktivnosti realizovane su u okviru četiri organizacije članice Kosovskog foruma za osobe sa invaliditetom, kao što su; Kosovsko udruženje gluvih, Kosovsko udruženje slepih, Down Syndrome Kosovo i HANDIKOS.

Projekat je započeo poslednje nedelje januara -2020, a većina planiranih aktivnosti sprovedena je pre javljanja prvog slučaja virusa KOVID-19 na Kosovu (13. marta 2020). Dok je završetak preostalih aktivnosti (obuka) tokom aprila meseca realizovan onlajn, putem društvenih platformi ZOOM i Skype.

Svi učesnici ovih obuka uspešno su završili program obuke, a organizacije koje ih sprovode su im uručile sertifikate koji svedoče o sticanju osnovnog znanja iz informaciono-komunikacione tehnologije.

Direktni korisnici ovog projekta bili su 70 osoba sa različitim invaliditetom iz različitih regiona Kosova, dok su indirektni korisnici bile organizacije članice FKAK koje su dalje sprovodile obuke o informaciono-komunikacionoj tehnologiji za osobe sa invaliditetom, koje će moći i dalje da ove obuke za druge grupe koje nisu bile uključene u ovaj projekat.

Realizacijom ovog projekta podignuta je svest među državnim organizacijama, odgovornim za blagostanje i integraciju osoba sa invaliditetom na Kosovu, aludirajući i kod njih na važnost osnovnog poznavanja informaciono-komunikacione tehnologije, kao načina za unapređenje života osoba sa invaliditetom ka ostvarenju njihovih ciljeva za samostalan život i za njihovo blagostanje na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.