Virtuelna nedelja celoživotnog obrazovanja na Kosovu

Kancelarija DVV International na Kosovu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke na Kosovu, organizovala je Virtuelnu nedelju celoživotnog učenja od 30. novembra do 4. decembra 2020. godine. U svim sesijama tokom nedelje učestvovalo je 683 osoba.

Kancelarija DVV International na Kosovu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke na Kosovu, organizovala je Virtuelnu nedelju celoživotnog učenja od 30. novembra do 4. decembra 2020. godine. U svim sesijama tokom nedelje učestvovalo je 683 osoba.

Ove godine organizovanje Nedelje doživotnog učenja izvršeno je virtuelno zbog globalne pandemije COVID-19. Stoga je, kako bi se odgovorilo na izazove koje izaziva COVID-19 i radi identifikacije daljih koraka za razvoj, tokom i nakon pandemije, organizovana Virtuelna nedelja celoživotnog učenja. Ovaj događaj je okupio različite aktere iz oblasti obrazovanja na Kosovu, odnosno studente i nastavnike, lidere obrazovnih institucija, kreatore politike, predstavnike nevladinih organizacija, kako bi razgovarali o pitanjima celoživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Aktivnosti Virtuelne nedelje celoživotnog učenja uključuju dvodnevnu konferenciju, gde su tokom prvog dana predstavnici institucija pozvani da razgovaraju o temama koje uključuju obrazovanje odraslih i celoživotno učenje za održivi razvoj, inovativne pristupe i digitalizaciju obrazovanja na Kosovu tokom pandemije COVID- 19 , kao i o značaju tehnologije u rešavanju problema obrazovanja za odrasle u vreme pandemije, sve ove teme podeljene su u različite sesije tokom dana. Dok se drugog dana konferencije razgovaralo o priznavanju prethodnog učenja, odnosno značaju akreditacije, odobravanja i priznavanja prethodnog učenja za održivi razvoj i temi poslednje sesije koja je bila digitalna transformacija obrazovanja. Dalje aktivnosti uključuju otvorene prezentacije široj javnosti o veštinama karijernog obrazovanja za život, učenje i rad u zajednici, značaju digitalnih i preduzetničkih veština za život i poslednji dan koji se sastojao od tri različite sesije za promociju programa obuke u oblasti inforacione tehnologije po centrima za obuku u zemlji.

Predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke pozvani su na prve sesije Virtuelne nedelje celoživotnog učenja. Uloga MON-a, odnosno Divizije za obrazovanje i stručno osposobljavanje  i obrazovanje odraslih, presudna je u izradi politika, strateškom planiranju, identifikovanju potreba i predlaganju različitih mera za unapređenje obrazovanja, stručnog obrazovanja i  obrazovanja odraslih.

Predstavnici Agencije za obrazovanje i stručno obrazovanje i i obrazovanje odraslih (AOSOOO), kao i predstavnici profesionalnih škola pozvani su da diskutuju o digitalizaciji obrazovanja tokom pandemije i značaju tehnologije. Kako bi dali svoj doprinos ovoj konferenciji kao važni akteri u oblasti obrazovanja pozvani su predstavnici Ministarstva ekonomije i zaštite životne sredine, Instituta Riinvest i Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo. Pozvani su i govornici iz Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije kako bi predstavili procese verifikacije, validacije i akreditacije obrazovnih kvalifikacija i stručnog osposobljavanja, fokusirajući se na komponentu Priznavanja prethodnog učenja (PPU), za koju je biola pozvana i koordinatorka za PPU iz Centra za stručno osposobljavanje u Gnjilanu.

Na ovim sesijama u nedelji doneti su mnogi zaključci i preporuke kao u nastavku :

• Prilagoditi obrazovni proces isticanjem značaja savetovanja i karijerne orijentacije, sa posebnim fokusom na celoživotno učenje koje započinje od predškolske nastave i nastavlja se tokom celog života.

• Posvetiti više pažnje celoživotnom učenju i volonterskom radu jer su od velikog značaja za lično i profesionalno obrazovanje i razvoj svih osoba, bez obzira na starost.

 • Nastaviti obuku svih nastavnika preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu za program ECDL , kao i pratiti rad sertifikovanih nastavnika u ovom programu.

 • Sprovesti projekat digitalizacije škola, dajući prioritet opremanju škola novim sredstvima ITK-a.

• Uspostaviti pravni mehanizam za priznavanje validnosti ECDL sertifikata u sistemu bodovanja za upis u X razred i za upis na univerzitet.

 • Škole treba da sarađuju sa  sertifikovanim nastavnicima u ECDL kako bi svoje iskustvo prenele školskim kolegama.

 • Škole treba da koriste deo autonomije radi integracije ECDL u školu.

 • Da bi se smanjila digitalna podela, trebalo bi uspostaviti zajedničke dostupne centre iz zajednice i sistematske obuke nastavnika i civilnih službenika radi sticanja veština.

 • Preduzetnički patent ne bi trebalo da bude deo nastavnog programa samo formalno, već bi trebalo pogurati njegovo sprovođenje zbog njegovog velikog znajača. Upotreba preduzetničkog patenta u obrazovnom sistemu na Kosovu stvorila bi kulturu preduzetništva u društvu, donoseći mnoge ekonomske koristi, kako za učenike, tako i za našu zemlju.

 • Funkcionalizovati platformu za e-obrazovanje koja je pod upravom MON-a kako bi se omogućilo povezivanje i korišćenje ove platforme.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.