Radionica - Izrada Akcionog plana za ostvarivanje cilja - 5 – OO na Kosovu, prema SPOK 2022-2026

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na Kosovu. Ova podrška je pružena Ministarstvu za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije (MONTI) i drugim relevantnim državnim obrazovnim akterima na Kosovu (APOOOOK, NAK, itd.).

30 Mart - 01 April 2022

DVV International – kancelarija na Kosovu je kontinuirano pružala svoju stručnu i tehničku podršku, tokom procesa izrade SPOK 2022-2026, odnosno tokom izrade komponente OO-a i cilja-5, koji se odnosi na dalji razvoj OO-a tokom narednih 5 godina na Kosovu. Ova podrška je pružena Ministarstvu za obrazovanje, nauku, tehnologiju i inovacije (MONTI) i drugim relevantnim državnim obrazovnim akterima na Kosovu (APOOOOK, NAK, itd.).

Nakon finalizacije konačnog nacrta SPOK 2022-2026, DVV International je u dogovoru sa MONTI-om organizovala dvodnevnu radionicu (30. mart - 1. april) kojoj je prisustvovalo 11 osoba - predstavnika i donosioca odluka iz relevantnih državnih institucija (MONTI, APOOOOK, NAK) i predstavnika DVV International-a na Kosovu. Tokom ove radionice, cilj-5 SPOK-a za 2022-2026 je detaljno analiziran i date su preporuke za izradu Akcionog plana, kao i sprovođenje neophodnih aktivnosti, koje će omogućiti postizanje indikatora OO-a, predviđenih u cilju - 5 SPOK-a 2022-2026. Sve preporuke koje su proizašle iz ove dvodnevne radionice, upućene su osnovnoj grupi za izradu SPOK-a za 2022-2026, i odgovornim licima u MONTI-u, koji će odobriti konačnu verziju Akcionog plana za sprovođenje SPOK 2022-2026 na Kosovu.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.