Radionica - Pregled i izmena modularnih holističkih programa - za ALE u centrima kompetencija i srednjim stručnim školama na Kosovu

U saradnji sa Agencijom za obrazovanje, stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih (AOSOOO) na Kosovu, 11. i 12. septembra 2023. godine održana je radionica – Pregled kratkoročnih – modularnih programa sa holističkim pristupom za OO. Ova radionica je održana u prostorijama „Hotela Sirius“ u Prištini i prisustvovalo joj je ukupno 17 učesnika, uključujući predstavnike Agencije za obuku i stručno osposobljavanje i nastavnike centara kompetencija i srednjih stručnih škola na Kosovu.

 

U saradnji sa Agencijom za obrazovanje, stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih (AOSOOO) na Kosovu, 11. i 12. septembra 2023. godine održana je radionica – Pregled kratkoročnih – modularnih programa sa holističkim pristupom za OO. Ova radionica je održana u prostorijama „Hotela Sirius“ u Prištini i prisustvovalo joj je ukupno 17 učesnika, uključujući predstavnike Agencije za obuku i stručno osposobljavanje i nastavnike centara kompetencija i srednjih stručnih škola na Kosovu.

Ovu dvodnevnu radionicu je otvorila gđa. Fikrije Zymberi, direktorka Agencije za obrazovanje, stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih na Kosovu. Ona je istakla rad i doprinos u oblasti obrazovanja i stručnog osposobljavanja odraslih kroz kontinuiranu saradnju sa organizacijom DVV International na Kosovu. Gđa. Zymberi je takođe ponovila značaj ove radionice za pregled ova dva programa, koji će se realizovati u centrima kompetencija. Istovremeno, gđa. Rozafa Aliu, koordinatorka projekta u DVV International, najavila je da će DVV International nastaviti da podržava ove sveobuhvatne, modularne programe za OO, koji omogućavaju odraslima da imaju priliku da se obučavaju i razvijaju u relevantnim profesijama u skladu sa potrebama pojedinca i tržišta rada na Kosovu.

Konkretno, ova radionica je bila posvećena dvemu kratkoročnim modularnim programima „Elektroinstalater“ i „Građevinar-zidar“ razvijene tokom prošle godine, koje je trebalo dalje pregledati i izmeniti, u skladu sa potrebama učesnika. Ove promene su urađene u skladu sa standardima koje je validirala i odobrila Nacionalni autoritet za kvalifikacije (NAK) i usklađene sa nacionalnim okvirom kvalifikacija na Kosovu.

Na osnovu preporuka i procena identifikovane su oblasti u kojima je potrebno poboljšati module. To je uključivalo poboljšanje sadržaja, ažuriranje materijala za obuku i obezbeđivanje da moduli budu u skladu sa potrebama učesnika za znanjem i razvojem u profesijama „Elektroinstalater“ i „Građevinar-zidar“.

Sledeće preporuke koje su proizašle iz ove radionice bile su sertifikacija i dizajn sertifikata. Neophodno je stvoriti jasan proces sertifikacije za učesnike koji uspešno završe obuku. Ovo bi trebalo da uključi stvaranje dobro definisanih sertifikata koji opisuju kompetencije i veštine stečene tokom obuke. Druga preporuka je bio proces apliciranja za akreditaciju, da bi se obezbedila prepoznatljivost i kredibilitet programa, neophodno je podneti zahtev za akreditaciju od nadležnih organa.

Ovaj proces će zahtevati dostavljanje podataka i dokumentacije potrebne da se pokaže da program ispunjava standarde koje je postavio Nacionalni autoritet za kvalifikacije.

Dakle, postignuti uspeh u ovim programima obuke omogućava studentima da steknu važeće sertifikate i uspešno se profilišu u ovim posebnim zanimanjima. Ovaj oblik obrazovanja pruža odraslima mogućnost da postanu deo tržišta rada, da se zaposle u građevinskom sektoru, da pokrenu sopstveni biznis ili da deluju kao samostalni preduzetnici. Dakle, oni imaju potencijal da doprinesu otvaranju novih radnih mesta i pomognu drugima u svojoj zajednici.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.