Radionica - Revizija i dopuna Nacionalnog okvira kvalifikacija na Kosovu

DVV International je, u tesnoj saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije (NUK) na Kosovu, organizovao prvu radionicu koja se bavi revizijom i dopunom Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u Republici Kosovo

DVV International je, u tesnoj saradnji sa Nacionalnom upravom za kvalifikacije (NUK) na Kosovu, organizovao prvu radionicu koja se bavi revizijom i dopunom Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u Republici Kosovo. Revizija i dopuna NOK-a je nužna, imajući u vidu da je dokumenat NOK-a poslednji put objavljen 2011. godine i da je od tada do danas obrazovni sistem na Kosovu pretrpeo puno promena u različitim sektorima, razvijeni su novi postupci i dokumenti, koji su imali uticaja na sistem kvalifikacija koji bi trebalo da se odraze u novom dokumentu NOK-a. Tokom 2019. godine, DVV International će pružiti podršku NUK-u u realizaciji predmetnog projekta, primenom dole navedenih aktivnosti;

· Konsultacije sa lokalnim stručnjacima koji će biti uključeni u reviziju dokumenta NOK-a, tačnije uređivanje dokumenta kao i održavanje koherentnosti između strukture i sadržaja ovog dokumenta;

· Organizovanje tri radionice u zemlji ili regionu, uključujući glavnu grupu (jezgro) od oko 15 ljudi za reviziju NOK-a, koja će usko sarađivati sa stručnjacima angažovanim na ažuriranju novog dokumenta NOK-a;

· Organizovanje promotivne konferencije (za javno predstavljanje dokumenta NOK-a međunarodnog, regionalnog karaktera i uz učešće svih relevantnih strana u sistemu stručnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja, na Kosovu). 

U konačnici procesa revizije NOK-a, ovaj dokument biće dizajniran i odštampan. Dizajn novog okvira kvalifikacija na Kosovu biće primeren, moderan, kreativan i komunikativan za širu javnost. Biće objavljen na tri jezika (albanski, engleski i srpski), a finansiraće ga AKO;

Nacionalni okvir kvalifikacija je važna komponenta koja ima za cilj da poboljša pristup radu i daljem učenju obezbeđujući da su kvalifikacije u skladu sa kriterijumima kvaliteta, zahtevima za zapošljavanje i individualnim zahtevima.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.