Politikat e DVV International mbi Mbrojtjen e të Dhënave

Si operator të ueb-faqes, ne i kushtojmë rëndësi të konsiderueshme mbrojtjes së të dhënave të juaja.

Sistemi ynë automatikisht mbledh një mori të dhënave dhe informatave të përgjithshme kur ju vizitoni ueb-faqen tonë dhe shfrytëzoni shërbimet që ofrohen. Kjo përfshinë për shembull, llojin e shfletuesit të përdorur, datën dhe kohën e vizitës suaj, apo adresën e Protokollit të Internetit (IP adresën). DVV International nuk nxjerr asnjë përfundim lidhur me subjektin e të dhënave kur përdor këto të dhëna dhe informata të përgjithshme. Të dhënat e juaja bëhen anonime për qëllime statistikore.

Nëse ju plotësoni formën e kontaktit apo porosisë në ueb-faqen tonë, ne përdorim të dhënat e juaja personale vetëm për t’i përpunuar kërkesat. Të dhënat e juaja nuk do të ndahen me të tjerë pa lejen e juaj.

Ju mund ta inspektoni në hollësi, Politikën mbi Mbrojtjen e të Dhënave që është ligjërisht e detyrueshme, këtu. Kjo është një përmbledhje e përkthyer për qëllime informative, dhe nuk është ligjërisht e detyrueshme.

VHS DVV International LogoBMZ Logo