Politikat e DVV International mbi Mbrojtjen e të Dhënave

Si operator të ueb-faqes, ne i kushtojmë rëndësi të konsiderueshme mbrojtjes së të dhënave të juaja.

Sistemi ynë automatikisht mbledh një mori të dhënave dhe informatave të përgjithshme kur ju vizitoni ueb-faqen tonë dhe shfrytëzoni shërbimet që ofrohen. Kjo përfshinë për shembull, llojin e shfletuesit të përdorur, datën dhe kohën e vizitës suaj, apo adresën e Protokollit të Internetit (IP adresën). DVV International nuk nxjerr asnjë përfundim lidhur me subjektin e të dhënave kur përdor këto të dhëna dhe informata të përgjithshme. Të dhënat e juaja bëhen anonime për qëllime statistikore.

Nëse ju plotësoni formën e kontaktit apo porosisë në ueb-faqen tonë, ne përdorim të dhënat e juaja personale vetëm për t’i përpunuar kërkesat. Të dhënat e juaja nuk do të ndahen me të tjerë pa lejen e juaj.

Ju mund ta inspektoni në hollësi, Politikën mbi Mbrojtjen e të Dhënave që është ligjërisht e detyrueshme, këtu. Kjo është një përmbledhje e përkthyer për qëllime informative, dhe nuk është ligjërisht e detyrueshme.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.