ზრდასრულთა განათლება საქართველოში თვისებრივი კვლევა

PDF

 

ზრდასრულთა განათლების ცენტრები საქართველოში_2020 გამოცემა

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს, გამოავლინოს ცენტერბის დაარსების მეთოდები, გაანალიზოს თითოეული მოდელის ძლიერი და სუსტი მხარეები. პუბლოკაციის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები დამხმარე მასალა იქნება მომავალში ზრდასრულთა განათლების მსგავსი ცენტრების გახსნის პროცესში.

სახელმძღვანელო მომზადდა სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის მიერ

 

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.