საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

თავის საქმიანობას DVV International-ი მიკრო, მეზო და მაკრო დონეზე ჰოლისტური (მრავალმხრივი, კომპლექსური და ინოვაციური) განათლების გზით, ძირითადად, შემდეგი მიმართულებებით ახორციელებს:

  • სიღარიბის შემცირება კარიერული ზრდისა და დასაქმების გზით
  • სამოქალაქო განათლება
  • განათლება კულტურის სფეროში
  • ნდობის აღდგენა და კონფლიქტის პრევენცია
  • ქსელური მუშაობა
  • ზრდასრულთა განათლების ლობირება, ადვოკატირება და პოპულარიზაცია
VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.