DVV International in Georgia

ზრდასრულთა განათლები ცენტრები საქართველოში

ჰანსიტა- DVVI-ს ოფისის კატა © ლიმა მამონდი 

სამკერვალო კურსი კოდის სათემო განათლების ცენტრში © მადონა ოქროპირიძე

სამკერვალო კურსი ხარაგაულის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში © გიორგი მუხურაძე

სამკერვალო კურსი ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში © ნანა ნერსეზაშვილი

ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის სამკერვალო კურსის მიერ დამზადებული ნიღბები საჩუქრად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს © ნანა ნერსეზაშვილი

სამკერვალო კურსი ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრში  © ნანა ნერსეზაშვილი

ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების სამკერვალო კურსის მიერ დამზადებული რესპირატორული ნიღბები საჩუქრად გადაეცა ამბროლაურის მერიას © ლიკა კაციტაძე

ზრდასრულთა განათლების ფესტივალი, თბილისი, 2016 © ნანა ჭაბუკიანი

ევროპის დღეზე, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი კოდის სათემო განათლების ცენტრის პავილიიონში, თბილისი, 2017 © ლელა მათიაშვილი

სტრიტ არტი. პროექტ "აქტიური ცხოვრებისათვის" ფარგლებში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, თბილისი, 1 ოქტომბერი, 2015, © ნანა ჭაბუკიანი

სტრიტ არტი. პროექტ "აქტიური ცხოვრებისათვის" ფარგლებში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა, თბილისი, 1 ოქტომბერი, 2015, © ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგების ბოლო დღე პროექტ "ახალგაზრდა ბლოგერები სამხრეთ კავკასიიდან", თბილისი, 2015, © ნანა ჭაბუკიანი

თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის გამოფენა, © CCA

მოდების ჩვენება "იყო და არა იყო კონფლიქტი: ხელოვნება ნდობის აღდგენისათვის" პროექტის მონაწილეების მიერ, თურქეთი, 2014 © სოფო მიმინოშივლი

ინტერვიუ გიორგი ზათიაშვილთან © ნინუცა ბაგრატიშვილი

"ხალხი მოძრაობაში" პროექტის ფარგლებში კოდის სათემო განათლების ცენტრში სოცილაური საწარმოს გახსნა, 2017 © ლელა მათიაშვილი

რეაქცია კრიზისის დროს - ზრდასრულთა სწავლისა და განათლების როლი COVID-19 პანდემიასთან გამკლავებაში

ჩვენს შესახებ

DVV International-ის საქართველოს ოფისი 2002 წელს დაფუძნდა. იმის გათვალისწნებით, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის ქვეყნის ახალგაზრდა საბაზრო ეკონომიკაში ინტეგრირებული, განათლებას სიღარიბის დაძლევისთვის, აქტიურ სამოქალაქო მონაწილეობასა და მდგრად განვითარებას მოწინავე ადგილი უჭირავს DVVI-ის დღის წესრიგში.

წლების განმავლობაში, DVVI სამმაგ სტრატეგიას მიმართავს: ერთი მხრივ, ის საგანმანათლებლო სექტორის ინსტიტუციურ განვითარებასა და შესაბამისი აქტორების განვითარებას უწყობს ხელს. მეორე მხრივ, DVVI ახორციელებს პროექტებს, რომლებიც სიღარიბესა და მდგრად გარემოს ეხება. ამასთანავე, DVVI ცდილობს, მეტი პოლიტიკური ყურადღება მიაპყროს ზრდასრულთა განათლებისა (AE) და განვითარების გარკვეულწილად იგნორირებული საკითხებს.

DVV International-ი, როგორც მოწინავე ორგანიზაცია AE-ის სფეროში, ცდილობს საქართველოში დაამკვიდროს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის (LLL) პრინციპები, ღირებულებები და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკები, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა გამოიყენონ შესაძლებლობები საკუთარი თავისთვის, საზოგადოებისთვისა და მთელი ქვეყნისთვის.

DVV International-ის საქართველოს ოფისის მიზანია ზრდასრულთა არაფორმალური განათლების სისტემის მუდმივი განვითარების ხელშეწყობა. ამ მიზნის მისაღწევად, ევროპული მოდელის (გერმანული სახალხო უნივერსიტეტების მოდელზე აქცენტით) შემოტანა და საქართველოს მოთხოვნებზე ადაპტირება განხორციელდა. 

DVV International-ის საქართველოს ოფისი თავის პროექტებს გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ), გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (AA ოფისი), ევროკავშირისა და გაეროს სააგენტოების დაფინანსებით ახორციელებს.   

 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

  • სიღარიბის დაძლევა კარიერული დაგეგმვისა და დასაქმების  პროგრამების მეშვეობით;
  • პროგრამები და აქტივობები, რომლებიც ორიენტირებულია ცოდნისა და უნარების შეძენაზე, და მცირე ბიზნესისა და სამეწარმეო უნარების შეძენა-განვითარების ინიციატივების განვითარებაზე;
  • კულტურული და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების პროგრამები;
  • კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის დამყარება;
  • ნეთვორქინგი;
  • AE-ის პროფესიონალიზაცია განმანათლებლებისთვისა და ტრენერებისთვის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების მეშვეობით და ზრდასრულთა პროგრამების ჩართვა ფორმალური განათლების კურიკულუმში;
  • ქვეყანაში AE-ის საკითხების ადვოკატირება, ცნობადობის ამაღლება და ლობირება AE-ის ინსტიტუციებისა და სტრუქტურების გაძლიერებისთვის გამოიწვევს AE-ის დამოუკიდებელ განათლების სექტორად და LLL-ის განუყოფელ ნაწილად აღიარებას;
  • AE-ის ინტერნაციონალიზაცია ევროპული ექსპერტიზის გამოყენებით და ერთობლივი პროექტებისა და აქტივობების ინიცირებით ზრდასრულთა განათლების გერმანულ პროვაიდერებთან თანამშრომლობით.

ზრდასრულთა განათლების ფესტივალი

ახალგაზრდა ბლოგერები სამხრეთ კავკასიიდან

თეატრის მტვერით მოწამლულები

HUGO

VHS DVV International LogoBMZ Logo
ქუქი-ფაილების პარამეტრები
თქვენ ტოვებთ DVV INTERNATIONAL-ს
მნიშვნელოვანი მინიშნება: ამ ლინკზე გადასვლით თქვენ ტოვებთ DVV International -ის ვებ-გვერდებს. DVV International-ი არ არის ლინკში მოცემული მესამე პირთა ვებ-გვერდების მფლობელი და არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე. DVV International-ი ვერ მოახდენს ზეგავლენას აღნიშნულ ვებ-გვერდზე თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ გარეშე ვებ-გვერდის მეპატრონის ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ.