Potpisan sporazum o saradnji između DVV International i NOK-a

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) su 14. jula 2022. godine potpisali ugovor o saradnji sa ciljem sprovođenja projekta „Podrška NVO-ima za implementaciju komponente PPU-a na Kosovu“.

Institut za međunarodnu saradnju Nemačkog saveza visokih narodnih škola (DVV International) i Nacionalni organ za kvalifikacije (NOK) su 14. jula 2022. godine potpisali ugovor o saradnji sa ciljem sprovođenja projekta „Podrška NVO-ima za implementaciju komponente PPU-a na Kosovu“.

Projekat ima za cilj da podrži nevladine organizacije u implementaciji komponente Poznavanja prethodnog učenja u Republici Kosovo. Komponenta PPU-a ima za cilj poboljšanje odgovarajućih veština radne snage i povećanje zapošljivosti pojedinaca koji vladaju stečenim životnim veštinama.

Prvobitno sprovođenje projekta zasnivaće se na preliminarnom istraživanju, kroz koje će biti identifikovane različite nevladine organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih (OR) na Kosovu, sa posebnim osvrtom na identifikaciji potencijalnih kvalifikacija/programa za koje organizacije u pitanju mogu sertifikovati svoje kandidate kroz PPU-u komponentu. Odabrane organizacije će imati vodeći pristup NOK-a, a takođe će, u cilju povećanja njihovih kapaciteta, biti organizovane obuke za osiguranje kvaliteta u implementaciji PPU-a.

Inače, DVV International na Kosovu podržava misiju NOK za dalji razvoj doživotnog učenja, uvek u skladu sa potrebama pojedinaca i zahtevima našeg društva.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važna napomena: Ako kliknete na ovaj link, napustićete veb-sajtove DVV International-a. DVV International nije odgovoran za sadržaj tuđih veb-sajtova kojima se može pristupiti preko linkova. DVV International nema uticaj na to u koje vaše lične podatke ti veb-sajtovi imaju uvid i / ili ih obrađuju. Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti spoljašnjeg dobavljača veb-sajta.