Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të DVV International dhe AKK

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më 14 korrik 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të zbatimit të projektit “Mbështetja e OQJ-ve për zbatimin e komponentës së NjMP-së në Kosovë”.

Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Bashkësisë së Shkollave të Larta Popullore Gjermane (DVV International) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), më 14 korrik 2022, kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të zbatimit të projektit “Mbështetja e OQJ-ve për zbatimin e komponentës së NjMP-së në Kosovë”.

Projekti ka për qëllim mbështetjen e organizatave jo-qeveritare për zbatimin e komponentës së Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP) në Republikën e Kosovës. Komponenta e NjMP-së synon të përmirësojë aftësitë e duhura të fuqisë punëtore dhe të rrisë mundësinë e punësimit për individët që zotojnë shkathtësi të fituara gjatë gjithë jetës.

Zbatimi i projektit fillimisht do të bazohet në një hulumtim paraprak, përmes të cilit do të identifikohen organizatat e ndryshme jo-qeveritare që merren me Arsimin për të Rritur (ARr) në Kosovë, me theks të veçantë në identifikimin e kualifikimeve/programeve potenciale për të cilat organizatat në fjalë mund të certifikojnë kandidatët e tyre përmes komponentës së NjMP. Organizatat e përzgjedhura do të kenë një qasje udhëzuese nga AKK dhe gjithashtu, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre, do të organizohen trajnime për sigurimin e cilësisë në zbatimin e NjMP-së.

Ndryshe, DVV International në Kosovë mbështet misionin e AKK-së për zhvillimin e mëtutjeshëm të të mësuarit gjatë gjithë jetës, gjithmonë në përputhje me nevojat e individëve dhe kërkesat e shoqërisë sonë.

 

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Cookie-Settings
OHENI NGA DVV INTERNATIONAL
Njoftim me rëndësi: Nëse klikoni në këtë link, do të largoheni nga faqja e internetit të DVV International. DVV International nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të qasen përmes linkave. DVV International nuk ka asnjë ndikim në të dhënat tuaja personale në të cilat të tjerët kanë qasje dhe/ose të cilat procesohen në ato faqe të internetit. Për më shumë informata, luteni ta rishikoni politikën e privatësisë së ofruesit të jashtëm të kësaj faqeje të internetit.